• Uw BHV opleider!Door heel Nederland

  Uw BHV opleider!Door heel Nederland

  BHV4every1 is graag uw BHV opleider als het gaat om (brand) veiligheid binnen uw bedrijf of instelling.
 • Onderhoud en keuren alle brandblusmiddelen

  Onderhoud en keuren alle brandblusmiddelen

  Wat heeft u aan een brandblusser die niet geschikt is voor uw brand of het op het cruciale moment laat afweten?
 • 1
 • 2

Kleine Blusmiddelen

Gebruikerswaardering:  / 0
ZwakZeer goed 

Bij een brand is de eerste reactie van de aanwezige werknemers bepalend voor een al of niet goede afloop. Het is daarom van belang dat iedere werknemer de minimaal benodigde kennis heeft van brandbestrijdingsmogelijkheden. Als daarnaast, zoals in onze opleiding kleine blusmiddelen het geval is, ook aandacht is besteed aan de praktijk van brandblussen, bent u verzekerd van een maximaal haalbare brandpreventie aandacht.
Uw medewerkers zullen nog meer dan voorheen bewust worden van het altijd sluimerende gevaar van het ontstaan van een brand.

Doelgroep

Voor (alle) werknemers die op enig moment te maken kunnen krijgen met een beginnende brand.

Inhoud

In de opleiding Kleine Blusmiddelen wordt aandacht besteed aan:

 • Eigen veiligheid en die van anderen
 • het ontstaan van een brand
 • Verbrandingsdriehoek
 • Brand en brandstadia
 • Aanduiding van de brandklassen
 • Blusstoffen en brandklassen
 • Deurprocedures
 • Gebruik en werking draagbare blustoestellen: theorie
 • Gebruik en werking draagbare blustoestellen: praktijk

Beginsituatie / vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. De uitgangspunten voor deze opleiding Kleine Blusmiddelen zijn gebaseerd op algemene principes en kenmerken van volwasseneneducatie. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

Aantal cursisten

Maximaal 12 cursisten.

Toetsing

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat: "Kleine Blusmiddelen".

Duur

De duur van de opleiding, inclusief toetsing, is 1 tot 2 dagdelen, afhankelijk van de grootte van de groep.

Locatie / data

De in-company opleiding wordt, in overleg met u, op alle werkdagen gehouden.