• Uw BHV opleider!Door heel Nederland

  Uw BHV opleider!Door heel Nederland

  BHV4every1 is graag uw BHV opleider als het gaat om (brand) veiligheid binnen uw bedrijf of instelling.
 • Onderhoud en keuren alle brandblusmiddelen

  Onderhoud en keuren alle brandblusmiddelen

  Wat heeft u aan een brandblusser die niet geschikt is voor uw brand of het op het cruciale moment laat afweten?
 • 1
 • 2

Bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan

Gebruikerswaardering:  / 3
ZwakZeer goed 

Tijdens een calamiteit in uw bedrijf of instelling moeten er veel verschillende acties worden uitgevoerd door meerdere personen. Om te voorkomen dat handelingen dubbel worden verricht of dat andere handelingen juist vergeten worden is het van belang om bepaalde processen vast te leggen. Het bedrijfsnoodplan zal hiervoor als basis gaan dienen.

Voor wie bestemd?

Het plan is bestemd voor organisaties die een goed werkende BHV-organisatie willen hebben, waarin iedereen zijn/haar taken kent en dus adequaat kan omgegaan met een eventueel voorkomende calamiteit. Hierdoor wordt de kans op letsel voor zowel personeel als derden verkleind.

Beginsituatie

Aan de hand van uw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt bekeken wat de restrisico's zijn binnen uw organisatie. Enkele voorbeelden van restrisico's zijn:

 • Brand
 • Ongeval / letsel
 • Gaslekkage
 • Bommelding
 • Interne / externe dreiging

Inhoud

Afhankelijk van de organisatie is de inhoud voor ieder plan verschillend (maatwerk)
Het plan voldoet aan de eisen voor een gebruiksvergunning en de NEN 8112 (leidraad voor een ontruimingsplan)

Minimaal bestaat het plan uit:

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Situatietekening
 • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedures intern en extern
 • Stroomschema alarmering
 • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
 • Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel
 • Taken receptie
 • Taken hoofd bedrijfshulpverlener
 • Taken ploegleider
 • Taken bedrijfshulpverlener
 • Taken ontruimingsploeg
 • Taken directie/management
 • Ontruimingstekeningen
 • Verklaring symbolen
 • Logboek ontruimingsplan
 • Telefoonlijst

Duur

Afhankelijk van de grootte van de organisatie moet uitgegaan worden van 3 tot 6 maanden voor de implementatie van het bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan.

Wat kan BHV4every1 verder voor u betekenen?

 • Het samenstellen van de verplichte RI&E (inclusief de eventuele toetsing)
 • Uitvoeren veiligheidsscans binnen uw organisatie op de aanwezigheid van alle relevante veiligheidsonderdelen
 • Op basis van de door u aangeleverde (digitale) tekeningen maken wij de ontruimingsplattegronden
 • Het compleet leveren van de plattegronden (A3 formaat)
 • Veiligheidsinstructies: wat te doen bij brand en ongeval (A5 formaat)
 • Goedkeuringsoverleg met de lokale overheid (brandweer) inzake specifieke eisen en wensen die in de plattegronden moeten worden opgenomen en waaraan het ontruimingsplan moet voldoen

Bedrijfsnoodplan / ontruimingsplan - 3.7 out of 5 based on 3 votes